Noorderlicht
Zon-pv oplossingen
1/1

Noorderlicht

Wel baas op je eigen dak, mooie financiële rendementen en toch de voordelen van professionele projectontwikkeling. Door deel te nemen in Noorderlicht worden zonnepanelen wél rendabel.

Noorderlicht is voor en van bedrijven met een groot energieverbruik. Bedrijven die kritisch aankijken tegen risico's en rendementen en gezien de terugverdientijd nu nog niet zelf investeren in zonnepanelen.

Het concept

Noorderlicht is de projectorganisatie waarin u participeert, deze organisatie:

  • Realiseert kwaliteitsprojecten perfect afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de locatie:
  • Biedt specialistische kennis van fiscale zaken, techniek en subsidies;
  • Verzorgt projectfinanciering zodat het project geen invloed heeft op de solvabiliteit;
  • Heeft een transparante structuur waardoor de eigenaar / aandeelhouder maximaal profiteert van de extreem lage rente en de nu nog bestaande subsidies.

Hoe werkt Noorderlicht

Deelnemen in Noorderlicht betekent zonder zorgen een eigen professionele zon-PV installatie. Sparkling Projects levert de expert, verzorgt de financiering, realisatie en exploitatie.

Haalbaarheidsstudie

De experts van Noorderlicht doen een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid van zonnepanelen op het pand. Met u als dakeigenaar wordt bepaald welk systeem het beste past bij uw verbruik en hoeveel SDE+-subsidie aangevraagd wordt. Noorderlicht verzorgt het gehele traject van begin tot eind, de subsidie is op naam van de investeerder: baas op eigen dak. 

Na de subsidietoekenning

Na de toegekende SDE+-subsidie start fase twee. De dakeigenaar gaat óf voor 100% eigen financiering, óf brengt zijn project onder in Noorderlicht. In het eerste geval wordt aan de initiatiefnemers van Noorderlicht een beperkte onkostenvergoeding betaald voor de haalbaarheidsstudie en de subsidieverwerving.

In het tweede geval draagt de dakeigenaar de subsidie over aan Noorderlicht en wordt investeerder door inbreng van eigen vermogen of vraagt Noorderlicht het eigen vermogen in te leggen.

Met het eigen vermogen en de financiering van de bank wordt de zon-PV installatie gerealiseerd. Daarna komen er maandelijks inkomsten op basis van de geproduceerde stroom. De financiering wordt in 15 jaar afgelost en de winst wordt als dividend uitgekeerd. Noorderlicht ontzorgt in de ontwikkeling, realisatie en het beheer en onderhoud van de zon-PV installatie. Ieder blijft binnen Noorderlicht profiteren van enkel en alleen de opbrengsten van zijn eigen dak: baas op eigen dak.


Rekenvoorbeeld 

De casus is een dak van 10.000 m2, geschikt voor het installeren van een zon-PV installatie met een vermogen van 1.000 kWp.  De investering bedraagt € 0,9 mln. en de jaarlijkse inkomsten zijn ca. € 100.000,--. Gedurende de subsidieperiode is dit € 1,5 mln. aan inkomsten.

Het rendement

Op het eigen vermogen kan over een periode van 15 jaar gemiddeld 10% rendement worden gemaakt. In een uitgebreide rekensessie wordt het optimum voor elk afzonderlijk project berekend. Dit geeft u alle gewenste informatie.

cumulatief

Tijdpad

Begin 2017 komen de interessante subsidie tarieven voor zon-PV. '

Vóór die tijd is nodig om een subsidie aan te vragen:

  • Haalbaarheidsstudie voor de locatie:
  • Investeringsmodel met voorstel omvang en hoogte van de subsidie:
  • Noorderlicht machtigen om de subsidie aan te vragen op naam van de eigenaar.

Hoe verdient Sparkling Projects?

Sparkling Projects heeft Noorderlicht opgezet en voert werkzaamheden uit. Voor dit werk wordt tegen open tarieven betaald. Indien gewenst kan Sparkling Projects participeren.

Gedetailleerde documentatie

Geïnteresseerd in Noorderlicht? Neem voor meer informatie contact met ons op.