Nieuws
17 december 2019

EIA 2020 bekend

EIA 2020 bekend

Afgelopen week is de EIA-lijst voor 2020 gepubliceerd. Bij deze informeren wij u graag over de belangrijkste wijzigingen voor de klantenkring van Sparkling Projects. De lijst is te downloaden op www.rvo.nl/eia
De MIA lijst is nog niet gepubliceerd.
 
Samenvatting
Er zijn geen substantiële negatieve aanpassingen, wel aanscherping van enkele teksten. Verder wordt energietransitie verder gestimuleerd met hoog temperatuur warmtepompen en de nieuwe code
CO2 emissiereductie.
De nieuwe stimulering van elektrische verwarming kan leiden tot een forse stijging van energiegebruik.
Wij zien dat EIA en energiebesparing hier wordt losgelaten.
 
Koeltechniek
Energiezuinige koelinstallatie en CO2 transkritische installaties:
Er zijn geen wijzigingen, alleen de toevoeging dat adiabatische voorkoelblokken (pads) bij een luchtgekoelde condensor en gaskoeler ook subsidiabel zijn;
 
Nieuw: Energiezuinige rackkoeling: rackkoeling door middel van een geïntegreerd direct expansiesysteem, voor maximaal €15.000. Dit geldt niet voor datacentra.
 
Nieuw:  Adiabatische koeling voor stallen
              Adiabatische bevochtiging         
 
Warmtepompen / warmteterugwinning
Warmtepompboiler: COP eis verhoogd van 2,5 naar 3.0
 
Nieuw: Halogeenvrije warmtepompboiler. COP > 2,8 volgens NEN-EN 16147:2017.

Warmtepomp: Er is een nieuwe normering opgenomen namelijk NEN 14824: 2018. De consequenties kunnen wij nog niet overzien. COP wordt SCOP. Van belang dit na te vragen bij de leverancier.

Warmtepomp halogeen vrij:  (o.a. propaan, ammoniak en CO2). Afgiftesysteem toegevoegd à €400/kW

Industriële warmtepompen: temperatuurverhoging naar > 70°C lift
- COP ≥ 4,0 bij dT tot +40 °C,
- COP ≥ 3,5 bij dT van +40 °C tot +50 °C,
- COP ≥ 3,0 bij dT van +50 °C tot +60 °C,
- COP ≥ 2,5 bij dT van +60 °C tot +70 °C,
- COP ≥ 2,3 bij dT ≥+70 °C,
 
Hiermee wordt uitfaseren van heetwaterketels en stoomketels gestimuleerd.    

Gasmotor gedreven warmtepompen of gasgestookte absorptiewarmtepomp: Deze zijn verwijderd
 
Nieuw: Energiebesparing in repeterende batchprocessen Bestemd voor: het tijdelijk opslaan van warmte of koude die gewonnen wordt bij respectievelijk het afkoelen en opwarmen van repeterende batchprocessen, waarbij niet meer dan 7.000 batches per jaar worden geproduceerd.
 
Ventilatie
Energiezuinige ventilator. Totaal nieuwe omschrijving voor 20 verschillende type ventilatoren. Kenmerk is:  “de efficiëntiegraad (N) minimaal 5 hoger is dan de waarde, die vanaf 1 januari 2015 is vereist op grond van Verordening (EU) nr. 327/2011”

Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht. Aangepast naar nieuwe norm NEN-EN 13053:2018 en aparte omschrijving voor units < 1.000 m3/h.
 
Verlichting
Kleine aanpassing in LED verlichting. Er is onderscheid naar spots / downlighters (110 lm/W) en overige armaturen (125 lm/W). Subsidie op LED is er alleen voor bestaande bedrijfsgebouwen.
 
Perslucht
Nieuw: Diverse appendages voor persluchtsystemen zoals afsluiters, pulsblaasventielen, stand-by ventielen en drukgestuurde ejectoren
 
Energietransitie
In het kader van energietransitie staan diverse investeringen op de EIA lijst. Sparkling Projects wijst er op dat vervangen van aardgas voor elektra voor de meeste processen een stijging van het energiegebruik inhoud. Dit is strijdig met de wens per jaar 2% energie te besparen.
 
Ons advies: ga niet blind voor subsidie
Subsidiabel zijn bij vervangen van aardgas:

 • Elektrische ovens
 • Elektrische stoomketel
 • Elektrische thermische olie installatie
 • Hybride stoom productie gas & elektra

Nieuw voor de industrie:
Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande processen.
Bestemd voor: het reduceren van CO2-emissie van bestaande processen, en bestaande uit: technische voorziening die is opgenomen in een emissiereductieplan.

 • Minimaal 20 % emissiereductie
 • EIA op te voeren tot  €150/ton

Hierbij geldt dat:

 • De voorziening ten minste 1% bedraagt van de huidige emissie 
 • Het emissiereductieplan voldoet aan de voorwaarden genoemd in hoofdstuk G onder c.
 • Alleen investeringen die leiden tot scope 1 CO2-emissiereductie in aanmerking komen
 • Het maximum investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt € 150 /ton gereduceerde CO2-emissie per jaar bedraagt.

 Diverse aanpassingen

 • Omschrijving krattendroger
 • Omschrijving energiezuinige UPS
 • Aanpassing accu’s voor energieopslag zodat o.a. heftrucks zijn uitgesloten
 • Netaanpassingen zon-PV parken op agrarische grond
 • Extra toevoeging warmte- en koudenetten.

Sparkling Projects
Sparkling Projects is een ingenieursbureau met oog voor subsidies om innovaties en energiebesparing mogelijk te maken.  Voor vrijblijvende analyse of uw investering voor EIA in aanmerking komt, neem contact op met Steven Lobregt.
sl@sparklingprojects.nl