Nieuws
30 december 2019

MIA 2020 bekend

MIA 2020 bekend


De MIA lijst 2020 is door RVO op internet geplaatst. www.rvo.nl/MIA.
 
Samenvatting meeste klanten Sparkling Projects

 1. BREEAM / GPR panden onder nieuwe voorwaarden weer subsidiabel voor industrie en gekoelde ruimten
 2. Grondstofbesparing in proces wordt verder gestimuleerd
 3. In proces voorkomen/afvangen NO en CO2 productie subsidiabel
 4. Nieuwe regeling transportkoeling
 5. Zonnepanelen subsidiabel met terugname certificaat

Aanpassing BREEAM code
Voor duurzame gebouwen volgens BREEAM, GPR en LEED  zijn er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd.
Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verwarmde, onverwarmde en gekoelde gebouwen, maar er is een aanvullende eis gekomen voor de dakbedekking van industriegebouwdelen. Gebouwdelen met industriefunctie moeten voorzien zijn van een groen dak en daar bovenop voorzieningen voor duurzame energieopwekking. Hiermee wordt tevens het beleid voor klimaatadaptatie en biodiversiteit ondersteund.
Uitgesloten voor MIA onder de BREEAM code wordt de Zon PV installatie. Deze wordt niet meer beschouwd als onderdeel van het gebouw.
Het lijkt vanuit de nieuwe tekst dat RVO toe wil naar één totaalmelding MIA op BREEAM gebouwen.

Maar liefst 52 nieuwe milieu items:

 • Verminderen grondstoffenverbruik door efficiëntieverbetering
 • Apparatuur voor duurzaam produceren gericht op einde levensduur
 • Bamboecomposiet in bouwwerken
 • Klimaatcel voor gewasteelt  (telen op LED, sluiten waterkringloop en zeer energiezuinig)
 • Diverse vormen elektrisch / waterstof vervoer
 • Transporttrailer met cryogeen en gesloten koelsysteem
 • Diverse technieken om CO2 en NO in productie af te vangen of te voorkomen
 • Natuurvriendelijke voorzieningen in gebouwde omgeving  tot € 1.000.000
 • Circulaire woning (let op: niet voor particulieren)
 • Circulaire gevel
 • Bio-asfalt
 • PV panelen met terugname garantie
 • Stimulering kringlooplandbouw.

Verwijderde items
23 items zijn verwijderd, waarvan de meeste weer terugkomen in nieuwe codes.  Definitief verwijderd zijn:

 • Tapijttegels met minstens 60% gerecycled materiaal
 • Halogeen koudemiddel in bestaande koelinstallatie / warmtepomp (retrofit)
 • Emissie-arme houtgestookte ketel.

Resumé
Bij investeringsplannen in een nieuw gebouw of bij procesverbeteringen biedt de overheid volop fiscaal voordeel. Neem voorafgaande aan een investering vrijblijvend contact met ons op.