Nieuws
5 november 2020

SDE++ subsidie opent 24 november 2020

De oude subsidieregeling SDE+ wordt dit najaar verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De eerste ronde opent op 24 november 2020 en er is 5 miljard euro beschikbaar. Naast hernieuwbare-energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie, waaronder ook industriële warmtepompen > 500kW thermisch vermogen. 

In deze uitgebreide uitleg gaan we eerst gedetailleerd in op de SDE++ zon-PV installaties. Dit omdat de regeling steeds complexer wordt en er steeds meer varianten zijn. Voor specifieke vragen, neem contact met ons op. De warmtepomp lichten wij kort toe. Dit is alleen voor industriële processen van toepassing.


6 categorieën zon-PV

De SDE++ gaat open voor 6 zon-PV categorieën:

 1. Zon-PV ≥ 15 kWp en <1 MWp;
 2. Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden;
 3. Zon-PV ≥1 MWp, grondgebonden (veldsystemen);
 4. Zon-PV ≥1 MWp, drijvend op water;
 5. Zon-PV ≥1 MWp, zonvolgsystemen op land;
 6. Zon-PV ≥1 MWp, zonvolgsystemen op water.


Openstelling in 4 fases

De openstelling van de SDE++ verloopt via de volgende 4 fases:

Fase 1 - Van 24 november 2020, 9:00 uur tot 30 november 2020, 17:00 uur

Fase 2 -  Van 30 november 2020, 17:00 uur tot 7 december 2020, 17:00 uur

Fase 3 - Van 7 december 2020, 17:00 uur tot 14 december 2020 17:00 uur

Fase 4 - Van 14 december 2020 17:00 uur tot 17 december 2020 17:00 uur


Fasegrens voor het aanvraagbedrag 

Onderstaande tabel toont de fasegrens voor het aanvraagbedrag in euro per kilowattuur voor de verschillende categorieën.

Knipsel.JPG

Ingebruiknametermijn

Zodra de subsidie is beschikt, moeten de projecten binnen de volgende termijnen gerealiseerd worden:

 • Zon-PV ≥ 15 kWp en <1 MWp 1,5 jaar
 • Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden 3 jaar
 • Zon-PV ≥1 MWp, op land 4 jaar
 • Zon-PV ≥1 MWp, zonvolgsystemen op land 4 jaar
 • Zon-PV ≥1 MWp, drijvend op water 4 jaar
 • Zon-PV ≥1 MWp, zonvolgsystemen op water 4 jaar


Industriële warmtepompen

Industriële warmtepompen > 500 kW vallen onder fase 1. Sparkling werkt momenteel diverse aanvragen uit. De SDE++ geeft een zeer substantieel voordeel. Gezien de korte termijn werken wij aanvragen alleen uit met de vaste koelinstallateur van de klant. Denk aan proceswater, pasteurs, chemische processen, droogprocessen en ruimteverwarming. Voor vragen neem contact op met onze adviseurs. 


Rangschikking

De fases binnen een openstellingsronde hebben een beperkte duur. Aanvragen die ontvangen worden op 17.00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt dus van 17.00 uur tot 17.00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.

Op de dag dat de budgetgrens overschreden wordt, worden SDE++-aanvragen gerangschikt op de verwachte subsidiebehoefte. Dit sluit beter aan bij de verwachte subsidie-uitgaven. Dit betekent dat er meer CO2-reductie gerealiseerd wordt met hetzelfde subsidiebudget.

De rangschikkingsmethodiek van de SDE++ verandert ten opzichte van de SDE+:

 1. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de verwachte subsidiebehoefte per ton CO2.
 2. Om een vergelijking van alle opties mogelijk te maken wordt bij de rangschikking rekening gehouden met de CO2-emissiefactor per categorie productie-installaties. Daarbij gaat het om de kosten per vermeden ton CO2-emissies. Voor de technieken die elektriciteit gebruiken of opwekken om CO2 te reduceren, wordt rekening gehouden met de verwachte effecten op de emissies in de elektriciteitssector.

*De subsidieaanvrager kan voor een lager bedrag aanvragen dan het basisbedrag. In dat geval is de subsidie-intensiteit lager en maakt de aanvraag kans op een hogere rangschikking met meer kans op budget.