Nieuws
12 oktober 2018

Startsein voor bouw warmtekrachtinstallatie in Duiven

Sparkling Biomass B.V. start binnenkort met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven. Deze installatie levert elektriciteit en warmte op van houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. Voor de financiering hiervan werken BNG Bank, Oost NL, het Nationaal Groenfonds en installatiebouwer HoSt samen.

Op het bedrijventerrein Innofase in Duiven komen ondernemingen samen die actief zijn op het gebied van energie- en milieutechnologie. Sparkling Biomass B.V. is een van die bedrijven. Zij starten binnenkort met de bouw van een 15 MWth biomassa gestookte warmtekrachtinstallatie. Deze installatie wordt gestookt op houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. De installatie kan uiteindelijk jaarlijks 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh warmte produceren. Dit komt overeen met het elektriciteits- en aardgasverbruik van bijna 4.000 respectievelijk 7.000 huishoudens. De aansluitingen om op termijn het stadswarmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort aan te laten haken zijn ook al voorbereid. 


Samen financieren

De grote uitdaging was om financiering te vinden voor deze complexe installatie, die voor een deel gebruik gaat maken van nieuwe technologie. Uiteindelijk vond Sparkling Biomass BV financiering in de combinatie van een aantal partijen: BNG Bank, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland - beheerd door Oost NL -, het Nationaal Groenfonds en HoSt. Mede dankzij het meefinancieren door de voormalig locatie eigenaar Gebr. Hermsen B.V. kwam het plaatje rond. 

Peter Jansen, directeur van Sparkling Biomass B.V.: “We zijn op zoek gegaan naar partijen die financiering van duurzame projecten hoog op de agenda hebben staan. Veel financiële instellingen hadden belangstelling voor onze businesscase, maar deskundigheid, betrokkenheid en denken in oplossingen hebben voor ons de doorslag gegeven in onze keuze voor het financieringsconsortium." Voor het ontwikkelen van het project werkt Sparkling Biomass BV ook samen met gerenommeerde partijen voor levering van de biomassa en voor afname van de warmte om producten te laten drogen.

 

Investeren in warmte

Als fondsmanager van Topfonds Gelderland investeert Oost NL vanuit het Innovatie en Energiefonds Gelderland in de warmtekrachtinstallatie. Pieter Rhemrev, business unit manager Capital bij Oost NL over de investering: “De verwerking van lokale afvalstromen van hout en groen tot opwek van warmte en elektriciteit in samenwerking met regionale partners die deze warmte zinvol inzetten in hun productieproces, is een mooi voorbeeld van de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen. Sparkling Biomass past uitstekend binnen de topsector Energie en sluit aan bij de realisatie van de Gelderse ambities op het gebied van energietransitie.”

De investering past in de ambitie van BNG Bank. Judith de Bleyser, manager Structured Finance bij BNG Bank: “In de financiering van duurzame initiatieven neemt energie een belangrijke plaats in bij ons. Sparkling Biomass draagt in grote mate bij aan de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen van het Rijk en de provincie Gelderland. Het is in een bijzonder prettige samenwerking met professionele partijen tot stand gekomen, met begrip voor elkaars belangen. Wij zijn er trots op dat we dit duurzame project kunnen financieren.”

Emile Peters van het Nationaal Groenfonds: “We vinden het knap wat de bevlogen ondernemers van Sparkling hebben weten te ontwikkelen; een mooi project met een grote maatschappelijke impact. De uitwerking van de financiering was niet altijd makkelijk, omdat een voorspelbare en robuuste businesscase het gezamenlijke doel was. Sparkling mag er daarom met recht trots op zijn dat het alle noodzakelijke componenten succesvol heeft kunnen samenbrengen.”

 

Vliegende start

De afgelopen weken zijn alle benodigde contracten getekend en per 1 oktober is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de installatie. Naar verwachting zal de warmtekrachtinstallatie begin 2020 de eerste elektriciteit en warmte leveren.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer informatie:

 

Sparkling Biomass B.V., +31 (0)6 55 84 40 78, Peter Jansen, pj@sparklingprojects.nl

BNG Bank N.V., Judith de Bleyser, +31 (0)6 21 81 69 45, judith.debleyser@bngbank.nl

Oost NL, Joka Bosch, +31 (0)6 18 41 67 47, joka.bosch@oostnl.nl

Nationaal Groenfonds, Emile Peters,  +31 (0)6 29 60 46 08, e.peters@nationaalgroenfonds.nl

HoSt B.V., Wouter Kok, tel. +31 (0)6 25 63 35 01, wouter.kok@host.nl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sparkling Biomass B.V.

Bij Sparkling Biomass willen we voorop lopen in de energietransitie. Wij investeren actief in nieuwe projecten en technologieën en zien onszelf als de regisseur van verandering. We helpen onze maatschappij de stap van fossiel naar duurzaam zo slim, effectief en kostenefficiënt mogelijk te maken. Op een innovatieve, creatieve en gepassioneerde wijze. 


BNG Bank N.V.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van ruim EUR 140 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, energie en infrastructuur.


Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL begeleidt ondernemers naar de best passende financieringsvorm. Daarnaast stellen wij ons netwerk, onze kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health, High Tech en Maakindustrie. We investeren tevens in marktfondsen. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert Oost NL in ruim 220 bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim € 330 miljoen. Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is maatschappelijk rendement van groot belang. Zo leveren wij een bijdrage aan het behalen van regionale, economische, duurzaamheids- én werkgelegenheidsdoelstellingen.


Nationaal Groenfonds

Een groener Nederland, daar zetten wij ons elke dag voor in. Wij financieren projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan bodem, lucht en water, biodiversiteit en beleving. Onze mensen zetten al hun kennis en ervaring in om ecologie en economie op een vernieuwende manier te verbinden. Daar waar wij kansen zien, durven wij risico’s te nemen en gaan wij verder waar andere partijen afhaken. Onze kennis van groen + geld gebruiken wij om projecten te versnellen, partijen met elkaar te verbinden en nieuwe inzichten te geven die rendement opleveren voor de groene leefomgeving.


HoSt B.V.

Een bijdrage leveren aan het doel om steeds meer duurzame energie te produceren, dát doet HoSt met het turnkey leveren van biomassa energie installaties. Als bio-energie specialist richten wij ons op de technologische ontwikkeling van de verwerking van biomassa- en afvalstromen en de levering van systemen voor duurzame energieopwekking uit afval en biomassa.


Topfonds Gelderland

Topfonds Gelderland is een revolverend investeringsfonds van de provincie Gelderland, beheerd door fondsmanager Oost NL. Via Topfonds Gelderland investeert Oost NL met geld van de provincie in innovatieve ondernemingen en projecten op het gebied van economie, duurzame energievoorziening en cultureel ondernemerschap in de provincie Gelderland. Dit gebeurt, in samenwerking met co-investeerders, in de vorm van directe investeringen in ondernemingen en via investeringen in marktfondsen. In totaal stelt de provincie Gelderland via Topfonds Gelderland € 188,75 miljoen ter beschikking, waarvan € 36,5 miljoen voor de fondsinvesteringen en € 152,25 miljoen voor directe investeringen in Gelderse bedrijven via de vijf dochterfondsen: Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG), Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG), Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV) en Fonds Gelderse Cultuurleningen (FGC).