Nieuws
25 juni 2020

TBAB proefopstelling opnieuw opgebouwd

De experimentele airconditioningsinstallatie, met TBAB hydraatslurry als secundair koelmiddel, wordt bij Sparkling Projects opnieuw opgebouwd. 

Bart Overeem gaat onderzoek doen naar de werking van TBAB en wordt begeleid vanuit Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

Een TBAB zoutoplossing heeft bij 12°C een faseovergang. Er ontstaat een hydraatslurry, vergelijkbaar met de eigenschappen van vloeibaar ijs. Op deze wijze kan energie gebufferd worden, leidingwerk compacter worden uitgevoerd en met een hogere energie-efficiency worden gekoeld. TU Delft heeft een besparingspotentieel van meer dan 30% berekend. Met behulp van deze experimentele installatie gaat onderzocht worden of en hoe dit concept concurrerend op de markt gebracht kan worden. De unit is opgebouwd door Hollander Techniek.