Nieuws
28 december 2017

Wijzigingen EIA en MIA 2018

EIA 2018

Op 28 december zijn de nieuwe EIA en MIA/Vamil lijsten 2018 gepubliceerd. Deze mail gaat alleen over wijzigingen in de EIA.
De EIA daalt van 55% naar 54,5% aftrek. Bij 25% VpB wordt dat 13,6% fiscaal voordeel.  

LED verlichting: Alleen EIA voor renovatie bestaande gebouwen. Nieuwbouw is uitgesloten. Het bedrag voor EIA blijft gelimiteerd op €25/1.000 lumen met een eis van minimaal 100 lumen/Watt per armatuur.

LED buizen met een lichtstroom > 130 lumen/watt zijn voor nieuwbouw wel subsidiabel. Hierbij geldt een maximum van €20 per buis wat voor de EIA regeling mag worden opgevoerd.

 De omschrijvingen voor verschillende soorten koelinstallaties zijn ongewijzigd.

De eisen aan warmtepompen voor gebouwverwarming worden strenger. De vereiste COP’s gaan over de hele linie omhoog. Zo wordt de eis van 4,0 verhoogd naar 4,5 en 4,5 wordt 5,0. De eis 100% gelijktijdigheid is komen te vervallen.

Bij luchtgerelateerde systemen (VRF/VRV) gaat de COP omhoog van 4,0 naar 4,3. Verder is er een maximum opgelegd van €1.000/kW op basis van het vermogen van de buitenunit voor de warmtepomp incl. verwarmingsnet. Een snelle analyse geeft een verminderde EIA van zo’n 10%.  HFK vrije warmtepompen hebben geen aftopping en worden daarmee extra gestimuleerd.   

WTW units zijn gesplitst in units tot 3.000m3/h en units boven deze grens. Boven de grens van 3.000 m3/h gelden dezelfde eisen als 2017. Voor de kleinere WTW is er alleen de rendementseis van minimaal 78% voor de warmtewisselaar.

Bij renovatie van kantoren zijn de eisen voor energielabeling verzwaard. Alleen gebouwen met label D tot en met G welke tenminste naar niveau B gaan en 3 items stijgen, komen voor EIA in aanmerking. De melding is afgetopt op €50/m2 bruto vloeroppervlakte per labelsprong. Dit laatste is een forse bezuiniging. 

Verder zijn er nieuwe codes voor:

-          Energiezuinige krattendroger voor tenminste 1600 kratten per uur (voedingsmiddelensector)
-          Pulsed Electric Field (PEF) voor conservering (pasteurisatie) van vloeibare levensmiddelen door toepassing van PEF technologie, bestaande uit:
           PEF-generator en PEF-behandelkamer.
-          Vervangen luchtgordijn door gordijn met sensor gestuurde automatische regeling
-          Zeevarende schepen onder Nederlandse vlag hebben nu mogelijkheid voor EIA.

Er is een compleet nieuwe categorie op de EIA lijst gezet.  “Investeringen t.b.v. balanceren van energie in de infrastructuur”. 
Hiertoe behoren o.a.

-          Opslag (stationair) van elektrische energie in accu’s > 10 kWh. 
-          Power to Gas. Dit is de omzetting van elektra naar waterstof, niet zijnde tankstations en procestoepassingen
-          Power to heat. Elektrisch boilers > 100kW. Dit om elektraoverschot van bijv. zon-Pv in op te slaan
-          Smart Grid (meet en regelsysteem)

MIA 2018

Op 28 december is de nieuwe EIA MIA/Vamil lijst 2018 gepubliceerd.
De MIA blijft op 36%, 27% en 13,5%.  Deze mail betreft alleen de wijzigingen in de MIA/Vamil regeling.

Er zijn ca. 12 maatregelen vervallen. Onzes inziens geen relevante items.

Voor BREEAM, GPR en LEED gebouwen is toegevoegd:

“gebouwen met industriefunctie voldoen aan de, voor deze functie, in het Bouwbesluit 2012 opgenomen voorschriften aangaande thermische isolatie.”  Deze toevoeging voorkomt dat bedrijven een matig geïsoleerd pand bouwen onder de Bouwbesluit gebruiksfunctie “lichte industrie” en toch subsidie krijgen. Verder zijn deze codes ongewijzigd.

Voor nieuwbouw geldt: BREEAM Outstanding = 27% aftrek, BREEAM Excellent = 13,5%.

De MIA lijst zet verder in op circulaire economie. Investeringen die leiden tot minder grondstoffengeWijzibruik zijn al snel subsidiabel. Ook terugwinnen van grondstoffen uit reststromen valt hieronder.

Nieuw is Carbon2CHEM, ofwel CO2 inzetten als grondstof in de chemie. Ook elektrificeren van processen (aardgas / stoom eruit en elektra erin) op basis van duurzame energie valt onder de nieuwe MIA lijst. Aardgas komt steeds verder onder druk te staan.

Ook etiketten in fruitlaseren is subsidiabel geworden.

Duurzaam beton (30% gerecycled content) krijgt een kleine MIA aftrek van 13,5% met een maximum van €50/m3 beton. Dit is bij 25% Vpb dus max € 1,69 subsidie per m3 beton. Belangrijker is dat ook dit gecertificeerd wordt met een CSC certificaat. Ook relevant voor BREEAM projecten.

Voor koeltransport is er een MIA aftrek van max € 20.000 x 27% per trailer als er gebruik gemaakt wordt van HFLK vrije koeling. Dit is o.a. gesloten CO2 koeling of propaankoeling.

Dit overzicht is niet compleet, maar betreft naar onze mening de belangrijkste aanpassingen voor onze klantenkring. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen.