Stimuleren
innovatie in Gelderland
1/1

Stimuleren innovatie in Gelderland

Voor de provincie Gelderland stimuleren en begeleiden wij innovaties bij bedrijven. Focus is smart industry, high tech en sustainability. Door middel van het initiëren van samenwerking onderling en met kennisinstellingen wordt een competatieve voorsprong opgebouwd die in de volgende jaren verzilverd kan worden.