Home / Nieuws / Aanpassingen EIA 2022
Nieuws
28 december 2021

Aanpassingen EIA 2022

De EIA lijst breidt zich uit naar energiebalancering en energietransitie. Koeltechnische codes en warmtepompen zijn niet veranderd. Wel zijn aanpassingen aan wooncomplexen en bedrijfsgebouwen toegevoegd. Keuze voor natuurlijke koudemiddelen is niet consistent doorgevoerd en gaat misverstanden opleveren. Voor berekeningen van energieprijzen zijn deze voor 2022 gelijk aan 2021. Voor dieselbesparing zijn vaste prijzen: € 0,64/l voor scheepvaart en € 1,16 voor wegtransport.

Gebouwde omgeving

Voor bewaartechnieken in de landbouwsector zijn alleen nog warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen subsidiabel. HFK’s en HFO’s niet meer.

Absurd is dat voor energielabeling er vastgehouden wordt aan de oude methodiek uit 2014 en geen aansluiting gemaakt kan worden op BENG/Bouwbesluit 2021. De rekensommen voor subsidie wijken daarmee sterk af van sommen voor bouwbesluit. Dubbel werk en erg verwarrend.

Maximumbedrag voor isolatie is met € 10/m2 verhoogd, ook HR++ glas heeft een hogere subsidie. Van luchtgordijnen is de omschrijving aangepast.

Voor LED verlichting is het aantal lumen/W op minimaal 125 gesteld in aanvulling op de levensduur. Wordt voor veel leveranciers uitdagend om dit te halen. Voor zwembaden is er een nieuwe code met LBK’s en warmtepompen. Helaas is HFK hier wel weer toegestaan.

Processen

Koeltechnisch blijft het verschil propaan of NH3 € 1500/kW en CO2 € 2.500/kW bestaan. Technisch geen wijzigingen. Naast CO2 zijn ammonia houdende koudenetten nu ook subsidiabel.


De gasgestookte hogedrukreiniger is weg van de lijst. Dit hield ook alleen maar warmtepompen tegen. Er is wel CNG voor teruggekomen, maar dat is financieel een heel ander verhaal. Kans voor de warmtepomp.

Duurzame energie

Voor energie uit biomassa zijn onderdelen geschrapt of de eisen aangescherpt. Het zonnepaneel gecombineerd met zonnecollector is verwijderd.

Energie balancering

Accu’s zijn vanaf nu 30 kVA subsidiabel, dit was 50 kVA. Vliegwielen en de zoutwaterbatterij zijn nieuw op de lijst.

Smart grid (netbalancering) is uitgebreid. Zeker relevant voor koeltechniek en warmtepompen.

Warmteopslag op tenminste 30 °C in de grond (waterbuffers) is nu subsidiabel.

De electrolyzer (waterstofproductie) is technisch anders omschreven, evenals inpassing van waterstof in private netten en processen. Dit komt ook terug bij energietransitie.

Energietransitie

Stralingspanelen (gasgestookt en infrarood) blijven subsidiabel. Panelen op warmtepompen zijn dat niet.

Er zijn diverse aanpassingen aan bronnen voor warmtepompen en aan het collectief verwarmen van bedrijfsgebouwen en woningen. Er is niet consistent doorgevoerd dat het alleen gaat om warmtepompen voorzien van natuurlijke koudemiddelen. Dit gaat veel onduidelijkheden opleveren over de code, waaronder gemeld moet worden. De omschrijvingen zijn te lang om hier integraal weer te geven. Zeker combinatie met zon-PV over dezelfde aansluiting als de warmtepomp is perspectiefvol.

Disclaimer

Bovenstaande is een samenvatting van Sparkling Projects. Officiële wettekst is te vinden opwww.rvo.nl/EIA. Neem contact met ons op voor nadere uitleg.

Steven Lobregt, sl@sparklingprojects.nl