Scope 12

Over Scope 12

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om een PV-installatie aan te laten leggen. Zonnepanelen leveren een hoop voordelen op, maar brengen ook een aantal veiligheidsrisico's met zich mee. Om er van verzekerd te zijn dat uw (toekomstige) PV-installatie aan de veiligheidsnormen voldoet, kunt u een Scope 12 inspectie aanvragen.

Achtergrond

SCIOS Scope 12 is de nieuwe inspectiestandaard voor zonnestroominstallaties. Deze standaard is in 2020 op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven uit de branche ontwikkeld. Het doel is om te beoordelen of een zon-PV systeem (brand)veilig is aangelegd, conform geldende normen/eisen (elektrotechnisch en bouwkundig).  De Scope 12 is gericht op de kwaliteit en veiligheid van de aanleg/realisatie van het PV-systeem, vanaf de panelen t/m de aansluiting van de netbeheerder.