Home / Nieuws / Aanpassingen MIA/VAMIL 2022
Nieuws
28 december 2021

Aanpassingen MIA/VAMIL 2022

Voor BREEAM gebouwen is het veel aantrekkelijker om in 2022 te investeren dan in 2021. Zie verdere toelichting onderstaand.

Vervallen items.

Voor 2022 zijn er 28 items komen te vervallen. Het grootste deel zijn specifieke zaken, welke niet van toepassing zijn voor klanten van Sparkling Projects.Wat wel fors verandert, zijn subsidies op voertuigen. Tot de vervallen codes behoren ook: waterstof bestelauto, zware elektrische bestel auto, elektrische personenauto, LNG vrachtauto, piekvoertuig met koelsysteem, cryogeen transport koelsysteem. Verder is de accu of brandstofcel van gereedschap of werktuigen komen te vervallen. Ook circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie is weg, evenals bakstenen met 60% gerecycled materiaal. Luchtwassers en zonnepanelen op stallen zijn niet meer subsidiabel.

Een deel van de verwijderde items is opgenomen in andere codes, waaronder voertuigen.

Nieuwe items

Bouwkundig vallen de duurzame stallen op. Er zijn categorieën toegevoegd. Verder veel gespecialiseerde technieken in processen. In potentie groot is subsidie op het winnen van eiwit. Ook van de elektrisch aangedreven AGV verwachten we het nodige.Voor schepen is een oplaadpunt subsidiabel. Bouwmaterialen waar subsidie op komt zijn o.a.staalconstructie met terugname garantie, betontegel met 75% gerecycled materiaal, gerefurbishte plafondplaten enCO2gebonden bouwmaterialen met 40% gerecycled materiaal. Ook de afval pers komt vaak voor en wordt in bepaalde gevallen subsidiabel.

Aanpassingen

Oplaadpunten zijn aangepast, alleen slimme systemen zijn nog subsidiabel. De beperkingen van MIA op woningen is komen te vervallen. Voor coöperatiesen beleggers (die vallen onder wet inkomstenbelasting) is dat interessant.

BREEAM veel aantrekkelijker 2022

De MIA subsidie op BREEAM/LEED/GPR gebouwen wordt verhoogd, i.v.m. de stijgende bouwkosten. Witte dakbedekking wordt “een minimale Solar Reflectance Index (SRI)”, dit maakt een einde aan de discussie: ‘Wat is wit’.

In deze pdf vindt u verdere uitleg en een rekenvoorbeeld.

Disclaimer

Bovenstaande is een samenvatting van Sparkling Projects. Officiële wettekst is te vinden op www.rvo.nl/MIA. Neem contact met ons op voor nadere uitleg.