Home / Nieuws / Aanscherping F-gassen verordening
Nieuws
06 februari 2024

Aanscherping F-gassen verordening

Het Europees Parlement heeft vorige maand voor wetgeving gestemd om een einde te maken aan het gebruik van F-gassen, zogenaamde superbroeikasgassen. Deze gassen zitten onder andere in koelapparatuur, airco’s en warmtepompen en hebben een enorme klimaatimpact. De nieuwe wetgeving is een aanscherping van bestaande wetgeving.

Vanaf 2050 mogen er helemaal geen nieuwe F-gassen gebruikt worden in Europa. De EU-landen waren eerder al akkoord. Nu ook het Europees Parlement akkoord is, zal de nieuwe verordening naar verwachting snel in werking treden.

De aanscherping van de F-gassenverordening heeft flinke consequenties voor de koel- en klimaatsector. De NVKL heeft een flyer samengesteld met daarop de belangrijkste punten en een overzichtelijke tijdlijn.