Home / Nieuws / Kamerbrief SDE++ openstelling 2024
Nieuws
06 maart 2024

Kamerbrief SDE++ openstelling 2024

Van 10 september tot en met 10 oktober 2024 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw opengesteld. Wij sturen u een samenvatting op basis van de kamerbrief. De brochure SDE 2024 is nog niet gepubliceerd.

Wij adviseren een SDE++ aanvraag reeds voor de zomer voor te bereiden. Essentieel zijn:

 • Alle benodigde vergunningen moeten binnen zijn.
 • Voldoende informatie voor opstellen businesscase (offertes e.a.).


Er is een budget van € 11,5 miljard beschikbaar voor 2024. Dat is € 3,5 miljard meer dan voor 2023.

Openstellingsronde met vijf fasen

De nu aangekondigde openstellingsronde heeft vijf fasen, waarin de maximale subsidie oploopt.

Fase         Subsidie-intensiteit     Openstelling

Fase 1      € 75 / ton CO2             10 september 9:00 t/m 16 september 17:00 

Fase 2      € 150 / ton CO2           16 september 17:00 t/m 23 september 17:00 

Fase 3      € 225 / ton CO2           23 september 17:00 t/m 30 september 17:00 

Fase 4      € 300 / ton CO2           30 september 17:00 t/m 7 oktober 17:00 

Fase 5      € 400 / ton CO2            7 oktober 17:00 t/m 10 oktober 17:00


Categorieën en aanpassingen

De SDE++ staat in 2024 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2023 ook in aanmerking zijn gekomen, zoals onder andere zon-PV, lucht-water-warmtepomp, biomassavergisting, warmtepompen, en restwarmte.

Dit jaar worden er enkele nieuwe categorieën toegevoegd, namelijk:

 • Zon-PV met kleine dakaanpassing;
 • Natuurinclusieve zon-PV op veld
 • Een generieke categorie voor aquathermie
 • Lucht-water-warmtepomp voor toepassing in de glastuinbouw
 • Kleinschalige vergisting
 • Thermische opslag hogetemperatuurwarmte
 • Procesgeïntegreerde warmtepomp
 • Waterstofproductie door middel van elektrolyse op basis van een power purchase agreement (PPA).

Hekjes

Vorig jaar zijn de hekjes geïntroduceerd. Voor elke categorie met een hekje is € 1 miljard gereserveerd. De hekjes gelden voor drie categorieën:

 • Lagetemperatuurwarmte;
 • Hogetemperatuurwarmte;
 • Moleculen.

Binnen en buiten de hekjes blijft gelden dat de kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Verrekenen van overwinsten

Het kabinet is van plan om overwinsten bij de productie van duurzame elektriciteit uit zon en wind te gaan verrekenen. Inkomsten boven een bepaald niveau worden als overwinst gezien. Deze overwinst wordt verrekend met al uitgekeerde of nog uit te keren subsidie gedurende de subsidieperiode. De Raad van State zal hierover nog een advies uitbrengen.

Heeft u vragen over de SDE++ subsidie of kunt hulp gebruiken? Onze adviseurs helpen u graag en kunnen u volledig ontzorgen. Neem contact op met uw contactpersoon of stuur een mail naar sec@sparklingprojects.nl.