Home / Nieuws / Nieuw: per 2023 onderzoeksplicht energiebesparing
Nieuws
15 juni 2022

Nieuw: per 2023 onderzoeksplicht energiebesparing

De energiebesparingsplicht wordt in 2023 uitgebreid. Dit heeft met name consequenties voor alle energie-intensieve bedrijven (bedrijven met een elektraverbruik van >10.000.000 kWh en/of een gasverbruik van >170.000 Nm3 per jaar).

Informatieplicht energiebesparing
Dit verplicht bedrijven met een elektraverbruik van >50.000 kWh en/of een gasverbruik van >25.000 Nm3 om eens in de vier jaar te melden welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze regeling is in 2019 ingevoerd. In 2023 kan iedereen op herhaling.


Nieuw: onderzoeksplicht energiebesparing
Nieuw in 2023 is de onderzoeksplicht. Deze regeling verplicht energie-intensieve bedrijven om een inventarisatie te maken van alle maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Het gaat hierbij niet alleen om energiebesparende maatregelen, maar ook om maatregelen die de uitstoot van CO2 terugbrengen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het overstappen op andere energiedragers.

Tot slot de EED-auditplicht in het kader van de Energy Efficiency Directive (EED). Deze geldt voor grote bedrijven en moet eens in de vier jaar uitgevoerd worden. Hierin worden de gebouwen, processen en het vervoer onder de loep genomen.

Onderzoeksplicht energiebesparing
In sommige gevallen kunt u subsidie ontvangen voor de maatregelen die u treft. Sparkling Projects kan u adviseren en ondersteunen bij het voldoen aan de regels die voortvloeien uit de energiebesparingsplicht en bij het eventuele subsidietraject. Neem voor meer informatie contact op met Hans van der Stoel viahs@sparklingprojects.nl of bel 055 – 540 1910.