Home / Nieuws / Nieuwe openstellingen Topsector industrie projecten
Nieuws
21 maart 2022

Nieuwe openstellingen Topsector industrie projecten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een wijziging van de regeling Topsector energieprojecten (TOPENERGIE) gepubliceerd.

Wijzigingen

De subsidiemodule TSE Industrie is hernoemd naar TSE Industrie O&O en de subsidiemodule Topsector Energiestudies Industrie is hernoemd naar TSE Industrie studies. De reden hiervoor is dat aanvragers van een TSE Industrie studie in het aanvraagportaal voor subsidies zich vergisten met deze subsidiemodule.

De wijziging betreft vooral de publicatie van enkele (onlangs al aangekondigde) nieuwe openstellingen en subsidieplafonds, maar er zijn ook enige inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Openstellingen en plafonds

De volgende nieuwe openstellingen en subsidieplafonds zijn vastgesteld:

  • TSE Industrie O&O: 1 april 2022 tot en met 17 mei 2022 (€ 1,9 miljoen);
  • HER+: 1 april 2022 tot en met 4 oktober 2022 (€ 20 miljoen);
  • DEI+:
    • Energie-efficiëntie; Hernieuwbare energieproductie; Flexibilisering van het energiesysteem; Lokale infrastructuur; Circulaire economie, in het geval de te verlenen subsidie ten minste € 3 miljoen zou bedragen voor het desbetreffende DEI+-project; CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage; Overige CO2-reducerende maatregelen: 1 april 2022 tot en met 4 oktober 2022 (€ 58,6 miljoen);
    • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen: 1 april 2022 tot en met 10 januari 2023 (€ 9 miljoen).
  • TSE Industrie studies: 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 (€ 10,6 miljoen).


Tot slot is het deelplafond voor 'Missie B: Gebouwde omgeving' binnen de module Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) verhoogd van € 24,4 miljoen naar € 39,4 miljoen.


Bron: Vindsubsidies