Home / Nieuws / Rekenmodel Sparkling Projects gecertificeerd door KIWA
Nieuws
16 juni 2023

Rekenmodel Sparkling Projects gecertificeerd door KIWA

Al jaren gebruikt Sparkling Projects een eigen rekenmodel om de energieprestatie van een gebouw te beoordelen of voorspellen. De beschikbare standaard software biedt voor grote industriële gebouwen, zoals distributiecentra en fabriekshallen, in veel gevallen niet het juiste inzicht in het te verwachten energieverbruik. Hans van der Stoel, één van de vennoten van Sparkling Projects en ontwikkelaar van het model, vertelt in deze blog vol enthousiasme over de totstandkoming en de mogelijkheden van het rekenmodel.

Als senior adviseur bij Sparkling Projects begeleidt Hans bedrijven onder andere bij de ontwikkeling van energiezuinige gebouwen en installaties. Opdrachtgevers willen graag weten of het ontwerp van hun nieuwe installatie goed is en waar de knelpunten zitten. Hans: “Ik maak dan een analyse en werk toe naar een praktische en zo energiezuinig mogelijke oplossing. Hierbij maak ik al jaren gebruik van een eigen rekenmodeldat ik in de loop der jaren verder ontwikkeld heb.”

Hans van der Stoel KIWA certificering website

Hoe is dit rekenmodel tot stand gekomen?

“Het rekenmodel voor gebouwen is voortgekomen uit een aantal dingen. Allereerst is de standaard software om gebouwen door te rekenen niet toegespitst op grote industriële gebouwen, zoals distributiecentra, fabriekshallen en warehouses. Daarnaast moet je – om een duurzaamheidslabel als BREEAM-NL te krijgen – berekeningen uitvoeren, waaruit blijkt hoeveel uur per jaar het te warm of te koud wordt in een gebouw.

Daar paste de standaard software ook niet op, waardoor je hele rare uitkomsten kreeg. Bovendien houdt de standaard software ook met allerlei gebruiksaspecten geen rekening. Als je voor een distributiecentrum of fabriekshal wil weten hoeveel warmte en kou je nodig hebt, dan wil je ook écht weten hoeveel warmte je nou door de gevels en deuren verliest en hoeveel warmte al die apparaten produceren. Ook het naar binnen halen van pallets met producten op buitentemperatuur of het verplaatsen van pallets binnen de locatie heeft invloed. Met die gedachte in het achterhoofd ben ik gewoon gaan uitwerkenhoeveel warmte er het gebouw in en uit gaat.”

Wat kun je met het rekenmodel?

“Het rekenmodel, geïmplementeerd in Excel, simuleert de energievraag het jaar rond en houdt dus rekening met het gebruik van het gebouw. Allerlei variabelen die invloed hebben op de temperatuur kunnen ingevoerd worden. Denk hierbij aan bouwkundige gegevens, zoals de ligging, afmetingen, isolatiewaarden, luchtdichtheid, soort dakbedekking, ventilatie en het aantal dockdeuren. Maar ook gegevens over de opgeslagen producten en de bedrijfsvoering zijn van grote invloed. Is het bedrijf 24/7 geopend of 5 dagen in de week van 08.00 tot 17.00 uur? Hoe vaak gaan de dockdeuren open op een dag en hoe lang blijven deze dan open per keer? Dat kan een flink verschil maken. Net als de interne warmtelast, zoals aanwezige verlichting, machines en personen.”

Wat betekent dit voor de klanten van Sparkling Projects?

“Het rekenmodel zorgt voor een beter inzicht in gebouwprestaties en is bij uitstek geschikt voor de bepaling van de energiebehoefte van de nieuwbouw van grote magazijnen en andere ruimtes met een industriefunctie. Wij gebruiken het om onze klanten zo goed mogelijk te adviseren. Met de uitkomsten kunnen wij bijvoorbeeld de benodigde capaciteit van een nieuwe verwarmings- en koelinstallatie berekenen, maar we kunnen er ook achter komen of het isoleren van de vloer van een gebouw van meerwaarde is. Het kan ook een antwoord geven op een ander soort vraagstukken. Voldoet het gebouw aan de eisen die quality control stelt? En hoe is het gesteld met het comfort voor de gebouwgebruikers? Dit heeft weer invloed op de arbeidsproductiviteit van de werknemers. Vaak zijn de uitkomsten voor onze klanten verrassend en blijkt dat een kleinere installatie bijvoorbeeld ook voldoet aan de gestelde eisen voor temperatuur en luchtvochtigheid. Het gebruik van ons model levert onze klanten interessante inzichten en besparingen op.”

En nu heeft het rekenmodel een certificaat ontvangen?

“Ja, dat klopt. Wij zijn heel blij dat de onafhankelijke deskundigen van KIWA Technology ons rekenmodel weer hebben gecertificeerd. KIWA heeft een eerdere versie van het rekenmodel namelijk ook al positief beoordeeld. De vernieuwde versie houdt ook rekening met de effecten van de luchtvochtigheid en voldoet aan de eisen van BREEAM-NL Nieuwbouw 2020.”