Home / Nieuws / SDE++ 2023 Samenvatting
Nieuws
07 maart 2023

SDE++ 2023 Samenvatting

Aankomende 6 juni gaat de SDE ++ ronde weer open. In dit nieuwsbericht vindt u onze samenvatting op basis van de kamerbrief en de achterliggende rapporten van TNO en PBL. De brochure SDE 2023 is nog niet gepubliceerd.


Openstelling, van 6 juni tot 6 juli

In 2023 wordt de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE ++) één keer opengesteld. Er is in totaal € 8 miljard beschikbaar. Vanaf 6 juni (9:00 uur) tot 6 juli (17:00 uur) kan subsidie aangevraagd worden. De openstelling wordt opgedeeld in vijf fasen, zoals weergegeven in onderstaande tabel.


Fase & start- en einddatum

 1.  6 juni, 9:00 tot 12 juni, 17:00
 2.  12 juni, 17:00 tot 19 juni, 17:00
 3.  19 juni, 17:00 tot 26 juni, 17:00
 4.  26 juni, 17:00 tot 3 juli, 17:00
 5.  3 juli, 17:00 tot 6 juli, 17:00


Er is één nieuwe categorie: de lucht-waterwarmtepomp. Hierbij wordt warmte uit de buitenlucht als bron gebruikt om een temperatuurlift te creëren. Deze techniek staat naast verwarming van kantoren en woningen ook open voor toepassing in de glastuinbouw. Combinatie met alle andere bronnen om warmte uit te onttrekken (zoals geothermie, aquathermie of via de daglichtkas) is mogelijk.


Fasebedragen per categorie

De fasebedragen zijn opgenomen in het TNO rapport “EINDADVIES BASISBEDRAGEN SDE++ 2023” van 10 februari 2023, maar nog niet officieel bekend gemaakt. We hebben besloten deze pas te delen als RVO ze publiceert.


Aandachtspunten voor 2023

 • Voor alle gebouwgebonden Zon-PV-installaties is het verplicht om bij de aanvraag een verklaring over de draagkracht van het gebouw mee te sturen, afgetekend door de constructeur.
 • Productie-installaties > 1 MWp mogen een gecontracteerd additioneel terugleververmogen hebben van maximaal 50% van het piekvermogen van de zonnepanelen. RVO is van plan om deze maatregel ook voor < MWp te verwerken. Deze wijziging wordt nog, samen met RVO en netbeheerders, op uitvoerbaarheid getoetst.
 • Een legplan met oriëntatie is verplicht.
 • Een haalbaarheidsstudie voor systemen > 1 MW is verplicht, voor kleine systemen voldoet het invullen van een vragenlijst.
 • Positieve transportindicatie netbeheerder.
 • Bij nieuwbouw moeten vergunningen binnen zijn voor de aanvraag.
 • Uitleg project in geval van netcongestie.


Conclusie: een SDE aanvraag voor zon-PV vraagt voorbereidingstijd.

Door de huidige energieprijzen is de SDE vergoeding relatief laag. Echter als de stroomprijzen dalen, dan stijgt de bijdrage vanuit de SDE weer. Wij adviseren (indien mogelijk) direct in Fase 1 aan te vragen.


Warmtepompen

Er zijn diverse toepassingen voor warmtepompen, namelijk:

Aquathermie, Geothermie, Industriële warmtepomp (warmte blijft binnen het bedrijf), restwarmte uitkoppeling, zon thermisch en nu dus ook buitenlucht. Per omschrijving zijn er verschillen in vermogen (500 kW of 2.000 kW), minimale energieprestatie en looptijd van de SDE++.


Voor alle warmtepompprojecten geldt:

 • Alle vergunningen moeten op orde zijn. Dit kost al snel 12 weken. Dus in juni vergunning is in maart aanvragen.
 • Een haalbaarheidsonderzoek is verplicht.
 • Bij uitkoppelen warmte is een samenwerkingsverband partijen voor de hand liggend.
 • Buitenlucht is voor het eerst een erkende warmtebron.


Heeft u vragen over de SDE++ subsidie of kunt hulp gebruiken? Onze adviseurs helpen u graag en kunnen u volledig ontzorgen. Neem contact op met uw contactpersoon of stuur een mail naar sec@sparklingprojects.nl.