Home / Nieuws / SDE++ 2023 uitgesteld tot september
Nieuws
03 mei 2023

SDE++ 2023 uitgesteld tot september

De openstellingsronde 2023 voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is uitgesteld tot september dit jaar. Dit laat minister Jetten van Klimaat en Energie weten in de kamerbrief ‘stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022 aan de Tweede Kamer.

De SDE++ zou van 6 juni tot en met 6 juli 2023 geopend zijn. Het kabinet heeft echter nog geen groen licht van de Europese Commissie gekregen voor de reservering van budget voor minder rendabele technieken, het zogenaamde hekjes-systeem wat dit jaar geïntroduceerd wordt.

In de nieuwe aanvraagronde van de SDE++ moeten ‘hekjes’ in het budget ervoor zorgen dat subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans maken op subsidie. Deze technieken zijn op de korte termijn minder kosteneffectief, maar op de langere termijn noodzakelijk voor de energietransitie.

Voor het hekjes-systeem is in verband met de staatssteunregels goedkeuring van de Europese Commissie nodig. Op dit moment is deze goedkeuring nog niet gegeven. Naar verwachting zal de goedkeuring deze zomer gegeven worden. Minister Jetten stelt dat het onwenselijk is om de regeling te openen voordat goedkeuring is verkregen.


Meer voorbereidingstijd voor de aanvraag

De regeling zal wel op korte termijn gepubliceerd worden in de Staatscourant.De brochure met meer details over de aanvraagronde komt hierna ook op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te staan. Daarmee ontstaat meer tijd om te kunnen voorbereiden op een aanvraag, zoals het onderbouwen ervan en het verzamelen van verplichte bijlagen. Vooral vergunningen en de verklaring van een constructeur kosten veel tijd.


Verplichte bijlagen SDE++

- Bij gebouwgebonden zon-PV-installaties moet een verklaring met betrekking tot de draagkracht van het gebouw meegestuurd worden, afgetekend door de constructeur.

- Een gedetailleerde tekening (legplan), inclusief de oriëntatie van de installatie, is ook verplicht voor zon-PV.

- Een positieve en recente transportindicatie van de netbeheerder is noodzakelijk.

- In geval van netcongestie dient een toelichting bijgevoegd te worden over de technische inpassing.

- Een haalbaarheidsstudie die de haalbaarheid van uw project onderbouwt. Dit geldt o.a. voor industriële warmtepompen. Voor zon-PV systemen < 1MW voldoet het invullen van een vragenlijst.

- Een omgevingsvergunning voor het gebouw waarin u een productie-installatie plaatst; als u voor de productie-installatie een nieuw gebouw plaatst of een bestaand gebouw aanpast.

- Voor industriële warmtepompen geldt aanvullend: als u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de hoeveelheid toe te passen koudemiddel, dan stuurt u ook deze vergunning én de aanvraag van deze vergunning mee.

- Bent u zelf geen eigenaar van de beoogde locatie voor uw productie-installatie? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van de locatie.

- Dient u de aanvraag niet zelf in? Dan stuurt u een ondertekende machtiging intermediair mee.


Heeft u vragen over de SDE++ subsidie of kunt hulp gebruiken? Onze adviseurs helpen u graag en kunnen u volledig ontzorgen. Neem contact op met uw contactpersoon of stuur een mail naar sec@sparklingprojects.nl.