Home / Nieuws / SDE+(+) Correctie-bedragen en SDE 2022
Nieuws
21 april 2022

SDE+(+) Correctie-bedragen en SDE 2022

Wat betekenen de hoge energieprijzen voor de hoogte van uw SDE subsidiebedrag?

Ieder jaar worden de SDE correctiebedragen door de overheid vastgesteld. Het correctiebedrag corrigeert de uitgekeerde subsidie aan de hand van de huidige energieprijzen. Een hogere energieprijs betekent dus minder subsidie. U verdient dan namelijk meer aan de verkoop van stroom bij teruglevering of heeft een hogere kostenbesparing door vermeden inkoop van energie.

Berekening netto SDE subsidiebedrag

Over de gehele SDE subsidieperiode van 15 jaar ontvangt u een vergoeding per opgewekte kWh. Het netto subsidiebedrag is afhankelijk van het fasebedrag, waarvoor SDE is aangevraagd en de hoogte van de correctiebedragen van het desbetreffende jaar.

De hoogte van de correctiebedragen is gekoppeld aan de gemiddelde marktwaarde voor energie.

Een hogere energieprijs betekent minder subsidie. U verdient dan namelijk meer aan de verkoop van stroom bij teruglevering of heeft een hogere kostenbesparing op vermeden inkoop energie. Dalen de energieprijzen weer, dan stijgt het netto subsidiebedrag. De correctiebedragen fluctueren dus jaarlijks. Deze bedragen zijn gelijk voor alle bedrijven en onafhankelijk van uw eigen energiekosten.

De correctiebedragen die voor u van toepassing zijn, zijn afhankelijk van:

- het jaar en de fase van aanvraag

- de SDE categorie waarin uw project valt

Het netto te ontvangen SDE-bedrag per opgewekte kWh = fasebedrag minus het correctiebedrag

In onderstaande grafiek is te zien dat:

- de basisenergieprijs de ondergrens voor het correctiebedrag vormt. Als het correctiebedrag gelijk is aan het basisenergieprijs, dan is de maximale subsidie bereikt.

- het indien/fasebedrag de bovengrens voor de subsidie vormt. Als het correctiebedrag hoger is dan het indien/fasebedrag dan betekend dit: subsidie = € 0,-.

- hoge correctiebedragen leiden tot minder subsidie, omdat er sprake is van meer marktvergoeding.

Voorbeeld weergave SDE bijdrage

Conclusie: de fasebedragen nemen in de loop van de tijd af. Voor eigen gebruik is het correctiebedrag momenteel hoger dan het fasebedrag. Netto wordt er dus geen subsidie uitbetaald voor eigen gebruik. Indien de energieprijzen weer gaan dalen, dan gaat de SDE subsidie weer omhoog. Een SDE subsidie fungeert dus feitelijk als een soort vangnet voor uw project.

Correctiebedragen 2021 definitief

De definitieve correctie bedragen voor 2021 zijn gepubliceerd. De gevolgen van de stijgende stroom- en gasprijzen zijn duidelijk zichtbaar. RVO verwacht daarom een groot aantal negatieve bijstellingen te moeten versturen. Omdat de eerste maanden van het jaar 2021 de prijzen nog laag waren, valt de correctie nog enigszins mee. Voor 2022 schat RVO een veel hogere gemiddelde stroom en gasprijs in. De voorlopige correctie ligt daardoor nog hoger. Hieronder een overzicht van de correctiebedragen voor 2021 per kWh.

SDE correctiebedragen 0 definitief

Voorlopige correctiebedragen 2022

De correctiebedragen voor aanvragen uit 2021 zijn nog niet definitief vastgesteld. Wel zijn de voorlopige correctiebedragen bekendgemaakt. Hieronder een overzicht van de voorlopige correctiebedragen voor 2022 per kWh.

SDE voorlopige correctiebedragen 0

Heeft u vragen met betrekking tot de correctiebedragen? Neem dan contact op met één van onze subsidie adviseurs.

Nieuwe SDE 2022

Op 28 juni 2022 gaat de SDE++ weer open. Een enorm bedrag van 13 miljard euro. Belangrijk voor de voorbereiding is dat:

  • de noodzakelijke vergunningen binnen zijn.
  • bij monumentale panden voor zon-PV toestemming van de gemeente nodig is.
  • u vooraf checkt of er voldoende netcapaciteit is voor uw project.
  • u bij warmtepompen let op de milieuvergunning met betrekking tot het gebruikte koudemiddel.
  • u bij warmtenetten zorgt voor de nodige toestemming / vergunningen.
  • u op tijd start met de haalbaarheidsstudie. Eind juni indienen, betekent uiterlijk in mei beginnen.

Zodra de regeling gepubliceerd is, zullen wij u nader informeren.

Disclaimer
Bovenstaande is een samenvatting van Sparkling Projects. Officiële wettekst is te vinden op de website van Overheid.nl. Neem contact met ons op voor nadere uitleg.