Home / Nieuws / Sparkling Projects gecertificeerd voor Scope 12 inspecties van zonnepanelen
Nieuws
28 juli 2021

Sparkling Projects gecertificeerd voor Scope 12 inspecties van zonnepanelen

Sparkling Projects heeft het SCIOS certificaat voor Scope 12 inspecties ontvangen. De certificering is uitgevoerd door KIWA.

De SCIOS Scope 12 is ontwikkeld op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven. Bij deze inspectie wordt gecontroleerd of een PV-installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een Scope 12 inspectie uit te laten voeren, stellen verzekeraars dit in toenemende mate verplicht. Naast een opleveringsmeting betreft dit het volgen van de kwaliteit van de installatie over de hele levensduur. Hiermee wordt de kans op brand geminimaliseerd.

SCIOS Scope 12 certificering complementeert het totale adviestraject bij zon PV installaties bestaande uit subsidies, haalbaarheidsstudies, engineering en oplevering van zon-PV systemen.