Home / Nieuws / Veranderingen Energielijst 2023 m.b.t. koeltechniek en warmtepompen
Nieuws
27 januari 2023

Veranderingen Energielijst 2023 m.b.t. koeltechniek en warmtepompen

De omschrijving van koelinstallaties op de EIA lijst is veranderd. Er worden eisen gesteld aan parallelcompressie en warmteterugwinning. Bij supermarktconcerns en koelinstallateurs zijn vragen over de wijzigingen geïnventariseerd. Deze zijn op 18 januari met installateurs en RVO besproken. De vragen staan in deze presentatie:

Verder biedt de presentatie inzicht in de verschillende warmtepompsubsidies. Zowel voor installateurs als voor bedrijven en organisaties die willen investeren in een warmtepomp wordt het steeds onoverzichtelijker. De regelingen kennen verschillende aanvraag procedures en verschillende rendementseisen.

Helaas worden de beste warmtepompen niet standaard gesubsidieerd en kan subsidie er toe leiden dat één of meer onzuinige warmtepompen worden gekocht. Ons advies aan de installateur en beoogd investeerder: bereid een subsidie-aanvraag voor warmtepompen goed voor. Dat voorkomt teleurstelling bij afwijzing of de keuze voor een onzuinige installatie.

We hebben een verslag geschreven met de uitkomsten van de besproken discussiepunten. Als u dit verslag wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar sec@sparklingprojects.nl